Zpracování osobních údajů

 
 
 

Potřebujete poradit? Volejte (Po - Pá: 08:30 - 16:00 hod): +420 775 333 041

 
 
 
Úvod > Zpracování osobních údajů
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto souhlasem nám dáváte možnost zasílat vám e-mailový newsletter. Najdete v něm naše najzajímavější akce, cenové nabídky, novinky, soutěže, či nové služby. Posíláme ho maximálně 2-krát měsíčně. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení věku

Tímto souhlasem vyjadřuji jako dotknutá osoba svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa společnosti Enjoy Group s.r.o., se sídlem Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO 46 668 659, zapsanou v Obchodním registru Okresného súdu Banská Bystrica, Oddíl Sro, Vložka číslo 22182/S (dále jen „EnjoyFun.cz“) jako provozovatelem, a to za účelem zasílání  marketingové komunikace, týkající se všeobecných informácí o novinkách (všeobecný newsletter), prostřednictvím e-mailu. Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty. Souhlas uděluji na dobu až do odvolání.

Zároveň beru na vědomí, že ve smyslu příslušných právních předpisů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů samostatně vyjádřit pouze osoba, keorá dovršila věk 16 roků, přičem v případě nedovršení tohoto věku se vyžaduje souhlas zákonného zástupce dané osoby. V takovém případě není možné souhlas udělit, ale je potřebné kontaktovat EnjoyFun.cz na níže uvedené e-mailové adrese. Potvrzením svého souhlasu proto zároveň potvrzuji, že jsem dovršil(a) věk 16 roků.

Informační povinnost provozovatele

Provozovatelem osobních údajů je EnjoyFun.cz se sídlem Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica.

EnjoyFun.cz je možné kontaktovat:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,

b)    elektronicky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@enjoyfun.cz anebo

c)    telefonicky na čísle +420 775 333 041

Právním základem zpracováním osobních údajů je výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 ods. 1 písm. a) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterými se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).

Dotknutá osoba má právo podat návrh na zahájení řízení, jestliže se domnívá, že je přímo dotknutá na svých právech ustanovených Nařízením GDPR anebo jinými příslušnými právními předpisy.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně a má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů a (v) právo na přenosnost osobních údajů. Tyto práva si dotknutá osoba může uplatnit kontaktovaním EnjoyFun.cz tak jako je uvedené výše.

Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je zejména Nařízení GDPR, příslušný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné všeobecně závazné právní předpisy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potřebujete poradit?Potřebujete poradit?