Obchodní podmínky zážitkové agentury EnjoyFun.cz v naší řeči (výběr ve zkrácené verzi)

 

Tím, že do košíku vložíš zážitek, který sis vysnil ty nebo tvůj blízký, vyplníš potřebné údaje a objednávku odešleš, uzavíráš s námi kupní smlouvu a zároveň souhlasíš s našimi obchodními podmínkami.

Poukaz na zážitek ti dodáme způsobem, který sis zvolil ve své objednávce. Na základě poukazu zajistíme realizaci zážitku tak, jak je to uvedeno v popisu zážitku.

Neodpovídáme za to, pokud tvou zásilku ztratí či poškodí přepravce nebo při objednávání uvedeš špatnou adresu.

Doručený poukaz můžeš někomu darovat. Pozor, tím pádem zážitek nemůžeš absolvovat a užije si ho ten, komu si ho daroval. Dobře si to proto promysli :-)

Pokud provozovatel zážitku zavěsil své podnikání na hřebík a zážitek se nedá absolvovat, vrátíme ti peníze, nebo si můžeš vybrat jiný zážitek z naší aktuální nabídky v odpovídající hodnotě.

Poukaz na zážitek ti můžeme zaslat kurýrem nebo e-mailem jako PDF soubor. Zaplatit za něj můžeš převodem na účet nebo platební kartou. Pokud sis poukaz nechal doručit  kurýrem, zaplatit můžeš i při dobírce. Faktura bude doručena jako PDF soubor na tvůj e-mail. Zachráníš tak malý stromeček :-)

Poukaz ti odešleme tak rychle, jak jen bude v našich silách a technických možnostech. V případě bezhotovostní platby ti poukaz zašleme po připsání finančních prostředků na náš účet.

Pokud není uvedeno jinak, poukaz má platnost 12 měsíců. Pokud by se zážitek kvůli technickým problémům nemohl realizovat, platnost ti prodloužíme. Zážitek je třeba rezervovat přes naši stránku. Rezervace je závazná. Pokud není v podmínkách zážitku uvedeno jinak, termín můžeš změnit maximálně 14 dní předem.

Poukaz nám můžeš do 14 dnů od objednání vrátit, aniž by si nám řekl proč. Do 14 dnů od tvé žádosti ti vrátíme částku, kterou si za poukaz zaplatil. Poukaz můžeš vrátit až do 30 dnů od jeho vystavení. Po uplynutí 14denní zákonné lhůty si budeme účtovat poplatek 15 % z částky zážitku, nejméně však 300 Kč.

Tím, že si u nás objednáš zážitek, souhlasíš se zpracováním svých osobních údajů. Tvé osobní údaje nebudeme zneužívat, a pokud nás o to požádáš, vymažeme je z naší databáze. Abys měl přehled o světě zážitků, občas ti pošleme tipy na super zážitky. Nepodepisuješ smlouvu s ďáblem. Pokud ti náhodou budeme lézt na nervy, můžeš se z přijímání zpráv odhlásit.

Za využití našich služeb ti vždy poděkujeme. Nebudeme ti zazlívat negativní reakci a budeme ji brát jako podnět ke zlepšení našich služeb. Pokud budeš s našimi službami spokojen ty, budeme spokojeni i my. Tento bod nehledej v obchodních podmínkách nejníže, protože pro nás je nejdůležitější!

 

Všeobecné obchodní podmínky zážitkové agentury EnjoyFun.cz v řeči právníka

 

Definice

Spotřebitelská smlouva: smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím.

Provozovatel: společnost TF Group s.r.o., Pod rybou 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 668 659, DIČ: CZ683461228, provozující internetový obchod www.EnjoyFun.cz.

Kupující: fyzická, případně právnická osoba využívající služeb Provozovatele.

Držitel poukazu: kupující, případně třetí osoba, v jejíž prospěch byl zážitek zakoupen a která může čerpat zážitek na základě zážitkového poukazu.

Poskytovatel služby: subjekt, se kterým má Provozovatel uzavřenou platnou smlouvu o spolupráci, zaručí provedení zážitku na základě předloženého zážitkového poukazu v dohodnutém čase a na dohodnutém místě. Poskytovatel služby je tak zodpovědný za realizaci zážitku a případné újmy, které vzniknou během jeho realizace. Poskytovatelem služeb může být i Provozovatel.

Zážitkový poukaz: je poukaz na zážitek s unikátním kódem a platností opravňující držitele poukazu k čerpání zážitku specifikovaného v tomto poukazu. Nedílnou součástí zážitkových poukazů jsou přiložené informace a podmínky realizace zážitku, kterými je Obdarovaný povinen se řídit.

Dárková poukázka: poukázka s unikátním kódem a platností opravňující držitele poukazu uplatnit slevu v hodnotě uvedené na této poukázce na nákup zážitku na stránce www.EnjoyFun.cz.

Zážitek: služba, kterou nabízí Prodávající za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Spotřebitelská smlouva uzavřená na dálku: smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (zejména využitím webového sídla Provozovatele, elektronickou poštou, telefonicky atd.) bez jejich fyzické přítomnosti.

Uzavření smlouvy: objednávkou Kupujícího se rozumí návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem závazného souhlasu Provozovatele. Takovým souhlasem se rozumí potvrzení objednávky Provozovatelem.

Vztahy smluvních stran, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, v platném znění.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění realizace zážitku nabízeného Provozovatelem prostřednictvím internetového obchodu www.EnjoyFun.cz a závazek Kupujícího uhradit sjednanou kupní částku za objednaný zážitek Provozovateli.

Práva a povinnosti smluvních stran

Provozovatel se zavazuje:
Dodat zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku specifikovanou v internetovém obchodě www.EnjoyFun.cz v kupní ceně a za podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
Zajistit realizaci zážitku podle podmínek uvedených v jeho popisu u Poskytovatele služeb na základě prokázání se zážitkovým poukazem.

Provozovatel neodpovídá za:
Opožděné dodání zážitkového poukazu nebo dárkové poukázky zaviněné doručovatelskou společností (kurýrní společnost) nebo elektronickou poštou.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:
Zaplatit za objednaný zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Objednaný zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně oznámit.

V případě, že si Kupující objednaný zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku (na základě objednávky) nepřevezme, provozovatel si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si Kupující objednaný zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení.

Kupující může zakoupenou dárkovou poukázku darovat třetí osobě − Držiteli poukazu. V takovém případě Kupující ztrácí nárok na čerpání Zážitku a tento nárok přechází na Držitele poukazu.

Kupující souhlasí s doručením faktury v PDF formátu na e-mail uvedený v objednávce.

Kupující souhlasí se zasíláním novinek na e-mail uvedený v objednávce. Novinky budou zasílány maximálně jedenkrát měsíčně.

Způsob objednávání

Objednávání je možné:
on-line na stránce www.EnjoyFun.cz
e-mailem na adrese info@enjoyfun.cz
telefonicky na čísle +420 702 119 225

Provedením objednávky Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Ty jsou zároveň návrhem kupní smlouvy. Po zaslání objednávky bude Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky na uvedený e-mail. Smluvní vztah se stává pravomocným potvrzením objednávky Provozovatelem.

Platební podmínky

Všechny ceny uvedené na stránce www.EnjoyFun.cz jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u Poskytovatele zážitku .

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím je současně daňovým dokladem, dodacím a záručním listem.

Možnosti doručení a způsobu platby za zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku, jakož i přesné ceny za tyto způsoby doručení a platby jsou uvedeny na stránce www.EnjoyFun.cz a jsou platné v okamžiku objednání.

Převzetí zážitkového poukazu nebo dárkové poukázky Kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky při platbě za zboží na dobírku. Při ostatních způsobech platby začíná běžet dodací lhůta ode dne přijetí platby na účet Provozovatele.

Předpokládaná doba doručení uvedená na stránce www.EnjoyFun.cz při konkrétním způsobu doručení má informativní charakter a není závazná.

Rezervace termínu realizace zážitku

Realizace zážitku je možná na základě žádosti o rezervaci termínu. Rezervace, stejně tak i realizace zážitku je možná pouze v rámci platnosti zážitkového poukazu.

Žádost o rezervaci termínu zážitku je Držitel poukazu povinen uskutečnit nejpozději 14 kalendářních dnů před navrhovaným termínem, pokud není v zážitkovém poukazu uvedeno jinak.

Žádost o rezervaci termínu je třeba učinit vyplněním formuláře na adrese www.enjoyfun.cz/rezervace-terminu. Návrh rezervace musí obsahovat kód zážitkového poukazu, navrhovaný termín a čas realizace zážitku a kontaktní údaje Držitele poukazu.

Provozovatel následně:
Po prověření možnosti realizace zážitku u Poskytovatele služeb závazně potvrdí Držiteli poukazu navrhovaný termín a předá potřebné informace k realizaci zážitku, jako přesné místo konání zážitku, pokud je předem dané, a kontakt na Poskytovatele služeb. Tímto se rezervace termínu považuje za závaznou.
V případě, že v navrhovaném termínu není realizace zážitku možná, Držiteli poukazu navrhne náhradní termín. Po potvrzení tohoto termínu Držitelem poukazu mu Provozovatel předá potřebné informace k realizaci zážitku. Tímto se rezervace termínu považuje za závaznou.
nebo
Zašle na e-mailovou adresu Držitele poukazu kontaktní údaje na Poskytovatele služeb pro dohodnutí termínu realizace zážitku. Tímto se rezervace považuje za vyřízenou a termín sjednaný s Poskytovatelem služeb za závazný.

Závaznou rezervaci je možné změnit nejpozději 14 dní před termínem realizace, pokud není dohodnuto jinak.

Provozovatel, případně Poskytovatel služby má nárok na změnu termínu závazné rezervace z důvodu nepříznivého počasí, technických příčin nebo jiných nepředvídatelných okolností, které mohou narušit bezpečnost a proveditelnost Zážitku. V takovém případě má Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu. Držitel poukazu nemá nárok na kompenzaci, popřípadě náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě, že měl Držitel poukazu zájem o rezervaci termínu v období uvedeném v průvodním dopise, ale samotné uskutečnění nebylo až do vypršení platnosti zážitkového poukazu z technických důvodů možné, má Držitel poukazu nárok na bezplatné prodloužení platnosti poukazu.

Realizace zážitku

Držitel poukazu je povinen dostavit se na místo konání zážitku v dohodnutém datu a čase.

Držitel poukazu se na místě prokáže zážitkových poukazem, který předá Poskytovateli služeb, případné jím pověřené osobě. Na základě předloženého zážitkové poukazu bude Držiteli poukazu umožněno absolvování Zážitku.

V případě, že Držitel poukazu, případně další osoby s ním přítomné před nebo během absolvování zážitku nedodrží podmínky uvedené v popisu zážitku, nedodrží pokyny instruktorů, případně jiných odpovědných osob pověřených Poskytovatelem služeb, budou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zrušení nebo přerušení realizace zážitku bez nároku Držitele poukazu na absolvování zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě nedostavení se Držitele poukazu na místo konání zážitku v dohodnutém datu a čase, nemá Držitel poukazu nárok na absolvování zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

Platnost poukazu

Platnost zážitkového poukazu je 12 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno jinak.

Platnost dárkové poukázky je 6 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno jinak.

Platnost zážitkového poukazu a dárkové poukázky je pevná a není možné ji prodloužit, pokud není dohodnuto jinak. V případě nevyužití v rámci platnosti nemá Kupující nebo Držitel poukazu nárok na vrácení částky za nevyužité služby.

Výměna zážitkového poukazu

Kupující, případně Držitel poukazu má nárok na výměnu zážitkového poukazu za jiný zážitkový poukaz z nabídky uvedené na stránce www.EnjoyFun.cz. Výměna je možná za jiný poukaz ve stejné nebo nižší ceně než cena původního poukazu v době jeho zakoupení. V případě zájmu o výměnu za poukaz ve vyšší ceně Kupující, případně Držitel poukazu uhradí rozdíl mezi těmito cenami.

Pro výměnu poukazu je nutné zaslat požadavky na e-mail info@enjoyfun.cz s uvedeným kódem původního zážitkového poukazu a přesnou specifikaci požadovaného zážitkové poukazu. Nový poukaz bude vystaven s platností do data uvedeného v původním zážitkovém poukazu.

Uplatnění dárkové poukázky

V případě, že Kupující nebo Držitel poukazu je držitelem dárkové poukázky, má možnost uplatnit slevu ve výši uvedené na poukázce prostřednictvím internetového obchodu www.EnjoyFun.cz.

Reklamace

Reklamaci objednaného zážitkového poukazu, dárkového poukazu nebo realizace zážitku je nutné provést neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od zjištění vady, a to písemně, případně e-mailem na adresu info@enjoyfun.cz.

Kupující, respektive Držitel poukazu je povinen v reklamaci uvést detailní popis vady a kód poukazu, ke kterému se reklamace vztahuje.

Provozovatel je povinen do 30 dnů od doručení reklamaci vyřešit. V případě zamítnutí reklamace je povinen zaslat písemné vyjádření poštou, případně e-mailem Kupujícímu, resp. Držiteli poukazu.

V případě oprávněné reklamace má Kupující, resp. Držitel poukazu právo na kompenzaci, slevy, případně odstoupení od smlouvy.

Storno objednávky

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od dodání zboží. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Toto písemné oznámení o odstoupení od smlouvy je nutné zaslat spolu se zážitkovým poukazem nebo dárkovou poukázkou, dokladem o jeho koupi a číslem účtu, na který má být vrácena částka poukázána.

Provozovatel je povinen vrátit plnou částku za zboží do 14 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s potřebnými náležitostmi. V případě vrácení zboží Kupujícím v zákonné lhůtě náklady na vrácení zboží hradí Kupující.
V případě, že Kupující chce od smlouvy odstoupit po uplynutí 14 dnů od doručení, je možné vrátit zážitkový poukaz nebo dárkovou poukázku do 30 dnů od jejího doručení. V takovém případě bude Kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 15 % z celkové hodnoty, minimálně však ve výši 300 Kč. O tuto částku bude snížena částka zaslána na účet Kupujícího.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních povinností Kupujícího, resp. v případě nemožnosti realizace objednaného zážitku ze strany Poskytovatele služby.

Kupující nebo Držitel poukazu může odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti realizace objednaného zážitku ze strany Poskytovatele služby nebo Provozovatele. V takovém případě má Kupující nebo Držitel poukazu nárok na:
Vrácení plné výše kupní ceny daného zážitku. V takovém případě je Provozovatel povinen do 14 kalendářních dnů zaslat tuto částku na účet Kupujícího nebo Držitele poukazu.
nebo
Výměnu za jiný zážitkový poukaz ve stejné nebo nižší ceně než cena daného zážitkové poukazu v době jeho zakoupení. V případě zájmu o výměnu za zážitkový poukaz ve vyšší ceně Kupující nebo Držitel poukazu uhradí rozdíl mezi těmito cenami.

Soukromí

Firma TF Group s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.EnjoyFun.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.EnjoyFun.cz. Současně se zavazuje k tomu, že na přání Kupujícího nebo Držitele poukazu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od okamžiku, kdy s nimi Kupující vyjádřil souhlas, pokud není písemně dohodnuto jinak.